Địa chỉ: Phong Minh Lục Ngạn Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng chính trị hè đối với đội ngũ CBQL, GV, NV trường mn Phong Minh năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 06/8/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2021; căn cứ hướng dẫn Ban tuyên giáo Huyện Ủy Lục Ngạn vê nội dung bồi dưỡng hè cho CBQL, GV năm 2021. Trường mầm non Phong Minh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ CBQL, GV và NV cụ thể như sau:

I. Mục đich yêu cầu

- CBQL, GV nắm vững nội dung cơ bản, điểm mới về tình hình KT-XH của địa phương; Kết quả công tác phong chống dịch bệnh covid 19; kết quả hỗ trợ sản xuất chế biến vải thiều năm 2021 trên địa bàn huyện; kết quả công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

- Phổ biến kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 - Nghị quyết số 37-NQ/HU ngay 9/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục va đào tạo các cấp học thuộc huyện quản lý, gđ 2021-2025; Chương trình số 607/CT-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Lục Ngạn

- Triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới 2021-2022 với đội ngũ CBQL, GV năm 2021:

+ Triển khai tới 100% đội ngũ CBGV trong nhà trường; nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhât được các thông tin, kiến thức mới phục vụ cho việc giảng dạy, quản ly học sinh trong nhà trường.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và không gây ảnh hưởng tới nội dung của trường.

II. Nội dung bồi dưỡng

- Tình hình kinh tế chính trị huyện Lục Ngạn

- Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện.

- Kết quả hỗ trợ sản xuất, chế biến tiêu thụ vải thiều năm 2021.

-  Kết quả công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

- Kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 - Nghị quyết số 37-NQ/HU ngay 9/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục va đào tạo các cấp học thuộc huyện quản lý, gđ 2021-2025;

 - Chương trinh số 607/CT-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2025;

- Triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội Nghị: 

                                                  

 

                                                    

 

 

                                                   

 

                                                 


Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết